Coaching

Coaching

Coaching: het mooiste dat je kunt worden is jezelf!

‘Nothing in life has any meaning, except the meaning you give it’- Anthony Robbins

Werkwijze coachingtrajecten

Elk traject start met een intakegesprek. In het intakegesprek stellen we vast of we kunnen samenwerken, want een coachtraject vereist vertrouwen hebben in mij als coach. Dat is een voorwaarde voor een goede samenwerking. Vanuit die ‘klik’ gaan we kijken naar hoe het traject ingevuld kan worden en bereiken we overeenstemming over de invulling ervan. Dit is typerend voor de samenwerking met Inge:
  • Vanuit oordeelloosheid ontmoet ik jou.
  • Gratis kennismakingsgesprek: neem vrijblijvend contact op voor een afspraak.
  • Heldere aanpak.
  • Kortdurende coachingtrajecten van 6-8 gesprekken.
  • Coachingconsulten worden gedeeltelijk door zorgverzekeraars vergoed op basis van aanvullende verzekering.

 Informatie over tarieven van coaching en training en over mogelijke vergoedingen is te vinden op de pagina Tarieven en vergoeding.

Individuele coaching, inzicht in jouw unieke bijdrage!

Bij individuele coaching neem jij je eigen ontwikkeling in de hand. Vanuit jouw persoonlijke kracht ga je sturing geven aan jouw leven: dat is waar een coachingtraject bij 2Bloom op neer komt. Door ondersteuning, begeleiding en het formuleren van concrete doelstellingen helpt coaching je bij het (her)vinden van motivatie, richting en focus.
Individuele coaching is voor iedereen die op een eerlijke en reflectieve manier naar zichzelf wil (leren) kijken. Vanuit het inzicht en de bewustwording die hieruit voortkomen creëer jij keuzemogelijkheden binnen jouw persoonlijke referentiekader. Daardoor word je in staat gesteld je leven te leiden zoals dat in de kern bedoeld is.
Bij individuele coaching worden problemen inzichtelijk gemaakt door te kijken naar de oorzaken die gelegen zijn op een dieperliggend vlak. Vanuit de verkregen inzichten werken we aan ‘heel’ worden, aan het ontwikkelen naar wie jij in essentie bent. Je gaat ontdekken hoe je daadwerkelijk ‘thuis te voelen in jezelf’ vanuit de verbinding met jouw innerlijke kracht. Je krijgt bewustwording en inzicht in je missie, in jouw unieke bijdrage.

Onderwerpen

Zijn wie je bent klinkt heel eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dat nog best lastig. Je sluit je af en communiceert niet vanuit je eigen authentieke zelf. In de coaching leer je door het creëren van bewustwording je ware potentieel te ervaren en te benutten. Coaching kan onder andere gaan over de onderstaande vragen:
  • Wat zijn jouw beperkende overtuigingen?
  • Wie ben je nu echt?
  • Hoe communiceer je vanuit je authentieke zelf?
  • Hoe kun je handelen vanuit kracht in plaats vanuit angst?

Resultaat

Individuele coaching levert je concrete handvatten op, meer keuzevrijheid, zelfinzicht, zelfvertrouwen én zelfacceptatie. Je bent in staat en gemotiveerd om de thema’s die zich voordoen in toekomstige situaties met persoonlijke kracht en meer inzicht tegemoet te treden.

Reacties van coachees:

"U bent zeer betrokken bij Uw cliënten en wijst ze op hun eigen merites. U denkt met ze mee en zoekt met hen naar oplossingen voor de problemen. Door Uw papieren adviezen geeft U ook thuis steun en nazorg.
Heel, heel veel dank voor al Uw goede zorgen aan mij besteed!"
A. Met
"Het visueel maken van waar ik sta heeft me diep geraakt. Tijdens de gesprekken zijn er meerdere zaken bij mij binnen gekomen. Het is fijn om stapjes vooruit te maken."
Anonieme coachee
"Ik kijk alweer uit naar volgende week!"
Anonieme coachee