Intervisie

Intervisie

Begeleide intervisie, dat is voor 2Bloom een vorm van collegiale ondersteuning in kleine groepjes van 4-8 personen in een groep gelijken (geen hierarchische relaties) die geleid en gefaciliteerd wordt door een externe intervisor. Samen met collega’s doe je een beroep op de collectieve wijsheid die aanwezig is binnen de groep. Je leert deze benutten en toegankelijk te maken voor de deelnemers.
De intervisie biedt collegiale ondersteuning bij het oplossen van werkproblemen, waarbij het functioneren tijdens de werkzaamheden centraal staat. Door gebruik te maken van een specifieke methode voor intervisie wordt de deskundigheid die aanwezig is binnen de organisatie benut en verder ontwikkeld.


Communicatieve vaardigheden

Het spreekt voor zich dat begeleide intervisie bijdraagt aan de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden van de intervisieleden. Meedenken in een oplossingsrichting is leren doorvragen, vragen naar gedachten, gevoelens, leren open en waardevrije vragen te stellen; vragen zonder vooringenomen standpunt.
Meedenken in termen van leren reflecteren, de spiegel hanteren voor jezelf, leren luisteren en aandacht leren schenken zijn allemaal aspecten die aan bod komen.
Intervisie levert het meest op in een sfeer van vertrouwen en onderling respect, waarbij de deelnemers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun individuele leerproces.

Langere periode

In mijn taak en rol als intervisor (begeleider van de intervisie groepen) streef ik ernaar om iedere deelnemer de leider van zijn eigen leerproces te laten zijn. Als intervisor ben ik daarbij de procesbewaker die het leerproces en de intervisie vakkundig begeleidt.
De begeleide intervisie is erop gericht om groepen uiteindelijk geheel zelfstandig te laten functioneren.
Een intervisie beslaat een langere periode. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de vorm, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie.