Teamcoaching

Teamcoaching

“Great things in business are never done by one person. They are done by a team of people.” – Steve Jobs

Prettig en succesvol samenwerken in een team leidt tot mooie resultaten en tevreden klanten. Het team als geheel alsook de individuele teamleden hebben daarvoor samen de  verantwoordelijkheid.

Mogelijke onderwerpen, vragen die kunnen spelen:

  • De sfeer in het team is slecht, collega’s praten over elkaar en niet met elkaar!
  • Hoe kunnen we de communicatie onderling verbeteren?
  • Hoe verbeteren we de sfeer en het werkplezier in het team?
  • Collega’s vertrouwen elkaar niet, hoe krijgen we het vertrouwen in elkaar en in het team weer terug?
  • Dit team wil niet veranderen, ze blijven hangen aan de oude procedures, hoe krijg ik mijn team mee in de continue verandering?
  • Ik wil de onderlinge samenwerking bespreek baar maken en ervan leren wat we beter kunnen doen?
  • De energie stroomt niet in dit team, er is iets waar ik niet precies de vinger op kan leggen!

Aanpak

Teamcoaching is erop gericht om het team verder te ontwikkelen tot een succesvol team. We doen een teamanalyse met de focus op dat wat het team kenmerkt, de kwaliteiten die er al aanwezig zijn. Op basis daarvan proberen we het team verder te ontwikkelen aan de hand van de vijf kenmerken voor succesvolle teams. Daarbij houden we rekening met de verborgen dynamieken in het team en de rol die ze spelen in de samenwerking die niet stroomt.

Tijdens een intakegesprek inventariseren we de focus en de doelstellingen.
Op basis daarvan wordt er een plan van aanpak voor een teamcoaching proces gemaakt, dat tevens beschrijft welke aanpak past bij de vraag.