Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Trainingsbureau 2Bloom handelt conform klachtenregeling van de VIV en Wkkgz. Zij staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten.

  • Indien u een klacht heeft kunt u terecht bij de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde) en de geschilleninstantie Wkkgz (wet kwaliteit klachten geschillenzorg).
  • Uw eventuele klacht wordt in vertrouwen behandeld. 2Bloom staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere cliënten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.
  • Klachten en de wijze van afhandeling vindt plaats conform de Wkkgz.

 

Privacy regels

Met gegevens van cliënten zal zorgvuldig worden omgegaan overeenkomstig de Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en per 25 mei 2018 de AVG.
Bij informatie-uitwisseling dan wel verstrekken van gegevens aan derden vraagt 2Bloom altijd schriftelijke toestemming hiervoor. 2Bloom werkt en handelt volgens de beroepscode van de VIV en RBCZ.

 

Meldcode huiselijk geweld

Als er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt er gehandeld conform de stappen van de meldcode huiselijk geweld. De volgende stappen worden hierbij gevolgd:

  1. De signalen worden in kaart gebracht;
  2. Overleg met een collega-therapeut over het vermoeden van huiselijk geweld;
  3. Gesprek met client;
  4. Wegen van huiselijk geweld / kindermishandeling, raadplegen Veilig Thuis;
  5. Besluit melding, dan wel in gesprek met cliënt m.b.t. inschakelen specialistische hulp.