Geen categorie

Never change a winning team

rsz_row-244554_1280
“Never change a winning team”

Zou jij het in je hoofd halen een ‘winning’ team anders in te delen? Grote kans dat het nieuwe team niet zo lekker kan samenwerken. Bij bestaande teams blijken er in de praktijk allerlei teamfrustraties te zijn die het effectief samenwerken belemmeren. Denk eens aan teamleiders die bij gebrek aan voldoende vertrouwen het veld mogen ruimen. Of gebrek aan vertrouwen in een collega wat op de lange termijn tot irritaties leidt.
Twee veel voorkomende problemen in een team en hoe ermee om te gaan.

  • Gebrek aan vertrouwen
  • Vermijden van conflicten

 

Gebrek aan vertrouwen.

Vertrouwen is de basis van een goed functionerend team. Maar juist daarin gaat het nogal eens mis. Gebrekkig vertrouwen is herkenbaar in situaties waarin teamleden hun fouten en gebrek aan kennis niet durven te tonen.
Het verborgen houden van missers en zwaktes voor collega’s, en zich niet kwetsbaar durven opstellen zijn uitingen van gebrek aan vertrouwen in elkaar en het team. Wellicht herken je dat bij collega’s of misschien wel bij jezelf. Je vindt het lastig om een over een gemaakte fout te communiceren met je collega’s.
Wat ook herkenbaar is is dat er meer feeling in het team is met de allergieën of de bedreigingen die men bij elkaar oproept. De focus ligt op waar je last van hebt of allergisch voor bent bij je teamleden. Men herkent elkaars aanvullende capaciteiten nog niet of onvoldoende. Vertrouwen vormt de basis van elk team en bestaat eruit dat ieder teamlid zich op zijn gemak voelt als hij zich kwetsbaar opstelt.

Hoe zorg je ervoor dat teamleden elkaar meer gaan vertrouwen?

Voor het creëren van vertrouwen in het team is het van belang elkaar beter te leren kennen en te weten dat men niet wordt afgerekend op zwaktes of tekortkomingen. Doordat de samenwerking stroef verloopt zijn mensen terughoudend in het delen van persoonlijke ervaringen.  Door persoonlijke ervaringen met elkaar te delen ontstaat er meer inlevingsvermogen; dat draagt bij aan het creëren van vertrouwen. Het benoemen van de eigen kwaliteiten en capaciteiten, de persoonlijke bijdrage aan het team alsook de persoonlijke uitdagingen in het team dragen allemaal bij aan het creëren van vertrouwen in elkaar.
Met als doel dat teamleden makkelijker hulp leren vragen en aanbieden, zich kwetsbaarder durven op te stellen en elkaar eerlijke feedback geven.

2 Liever geen conflicten

In veel teams zijn mensen gericht op harmonie en willen ze conflicten vermijden. Hoe ga jij om met conflicten met collega’s? Liever vermijden of hou je meer van een fikse ruzie ‘want dan is de lucht lekker opgeklaard’.
Als conflicten vermeden worden lijkt het erop of er geen conflicten zijn.
De sfeer wordt kunstmatig goed gehouden met als gevolg een wandelgangen circuit waarin frustraties en irritaties tot uiting komen. En misschien de grootste valkuil ‘ja zeggen en nee doen’.

Van conflict vermijdend naar productieve conflicten.

Een team heeft productieve conflicten nodig om van te groeien en te ontwikkelen. Net zoals bij de opvoeding, in een relatie en in vriendschappen, leveren conflicten een productieve bijdrage aan groei en ontwikkeling van de betrokkenen. Voor teams geldt dat ook. Van belang is dat conflicten en confrontaties niet als aanval ervaren en gezien worden maar als constructief en productief. Laat het conflict zijn werk doen.  Door het ontwikkelen van goede feedback vaardigheden en persoonlijk leiderschap zijn de teamleden effectiever in staat productief samen te werken.

Hoe zorg je ervoor dat confrontaties productief zijn?

De eerste stap is de overtuiging dat confrontaties en conflicten niet wenselijk zijn en vermeden dienen te worden; ombuigen en gaan erkennen en ervaren dat deze juist productief kunnen zijn.
De tweede stap is dat teamleden leren zonder vooroordelen te luisteren naar ideeën en mogelijke oplossingen die bijdragen aan het oplossen van het probleem in korte tijd.
De derde stap is het creëren van vertrouwen en veiligheid, het leren zorg dragen voor elkaar.

 

 

 

Post Comment