Maatwerktrainingen voor de zorgsector

Maatwerk trainingen voor de zorgsector

Maatwerk Trainingstrajecten voor de Zorgsector

Zorgmedewerkers hebben een centrale plek in het zorgproces. Zij zorgen ervoor dat de zorg passend is en goed aansluit bij de beleving en de wensen van de cliënten en patiënten.

De trainingsprogramma’s die 2Bloom op maat ontwikkelt voor de zorgsector hebben als doel om de zorgprofessionals te helpen ontwikkelen naar een professionele invulling van hun rol en taken.
Twee speerpunten zijn richtinggevend voor de aanpak en de inhoud van de training:

  1. De inhoud wordt afgestemd op de meest recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de ouderenzorg.
  2. Deelnemers ontwikkelen een effectieve leerhouding doordat zij hun leerproces leren ontrafelen in drie leerstappen (triple loop learning). Zo krijgen ze een diepgaand inzicht in hun ontwikkeling en de keuzes die ten grondslag liggen aan hun handelen.