Organisatieopstellingen

Organisatieopstellingen

Organisatieopstellingen

Er is altijd gedoe in dit team, wat ik ook probeer, het werkt niet!
Ik kom als externe adviseur bij deze organisatie, welke plek kan ik innemen?
Wat speelt er werkelijk binnen de organisatie of mijn team?
Hoe krijg ik als leidinggevende meer zicht op mijn plek binnen het team en de patronen waar ik tegenaan loop?

Herkent u zich in deze vragen? Denk dan eens aan het inzetten van een organisatieopstelling. Organisatieopstellingen brengen op een diepere laag inzicht in wat er speelt binnen uw organisatie. Ze brengen beweging in de onderstroom, waardoor mensen op een snelle manier dichter bij elkaar en in verbinding met de kernwaarden komen van het team of de organisatie. Organisatieopstellingen zijn een uiterst effectieve methode om in korte tijd een oplossingsrichting voor problemen te creëren binnen een team of afdeling.