Systemisch werk

Systemisch werk

Opstellingen in systemisch werk

“De belangrijkste problemen waarmee we kampen kunnen we niet oplossen op het bewustzijnsniveau waarop ze gecreëerd zijn”. A. Einstein
Allemaal maken we onderdeel uit van verschillende systemen: gezin, familie, werk of team. De meeste mensen ervaren dat ze in het ene systeem beter tot hun recht komen dan in het andere. Soms doen zich in het leven gebeurtenissen voor, die ertoe leiden dat de levensenergie niet meer stroomt. Hoe dat precies komt en wat ervoor nodig is om weer als vanzelfsprekend de energie en het talent te laten stromen kunnen we inzichtelijk maken aan de hand van opstellingen. Een opstelling is een groepsworkshop waarin persoonlijke thema’s van de deelnemers worden behandeld. We simuleren bepaalde situaties, waarbij de overige groepsleden fungeren als figuranten (representanten). Met systemisch werk door middel van opstellingen maak je visueel wat er werkelijk speelt binnen een systeem. De diepere onderliggende patronen die jij hebt binnen dat systeem maken we zichtbaar in de opstelling. Het zichtbaar maken van deze patronen is de eerste stap richting een aanvaardbare oplossing.

Een systemische opstelling is een goede aanpak voor wie zich niet langer verbonden voelt met zijn eigen levensenergie. Het doel is om die verbinding te herstellen, zodat je weer levensvreugde ervaart. Vastgeklonken of gestolde energie gaat weer stromen.

Systemische opstellingen helpen mensen te worden wie ze echt zijn. Ze kunnen toegepast worden op persoonlijke situaties, maar door met een systemische bril te kijken naar mensen en teams die deel uitmaken van een organisatie krijg je ook bedrijfsmatig andere inzichten en informatie.
Kenmerkend voor mijn aanpak bij het begeleiden van opstellingen is persoonlijke betrokkenheid, helderheid en doelgerichtheid.

Hieronder lees je meer over de verschillende persoonlijke opstellingen waaraan je bij mij kunt deelnemen: de Familieopstelling en de workshop Zicht op je loopbaan.

Voor organisaties is het ook mogelijk om een opstelling in te zetten. Je kunt daar meer over lezen op de pagina Voor organisaties of teams.

Introductieworkshop familieopstellingen

Voor iedereen die kennis wil maken met systemisch werk in de vorm van ‘opstellingen’. Familieopstellingen kunnen je diep raken en zo processen in gang zetten. Het familiesysteem waar je uit voortkomt is bepalend voor wie je nu bent. Dit systeem kent een natuurlijke ordening die verder gaat dan op het oog zichtbaar is. Juist in de onderstroom kun je de oorzaak van huidige vragen of problemen vinden. Een opstelling is een uiterst effectieve en mooie methode die inzicht geeft en handreikingen biedt.

Een opstelling kan zinvol zijn bij vraagstukken over bijvoorbeeld onzekerheid, niet goed weten wat je wilt, te veel verantwoordelijkheidsgevoel, vastzittende emoties, ervaren van stilstand in je leven etc.

Data

Zaterdag 18 mei 2019

10:00-16:00
Investering Euro 75,-

Doelgroep

Voor alle deelnemers aan deze workshop is het boeiend en bijzonder om deel te nemen. Bij een opstelling stellen we letterlijk het vraagstuk in de ruimte op. Elementen en personen worden door deelnemers (representanten) in beeld gebracht. Ook de vraagstukken van anderen en de opstellingen waar je als representant aan deelneemt leveren zinvolle inzichten voor jezelf op. Deelnemers die een vraag willen inbrengen kunnen dat vermelden bij de aanmelding. Inschrijven doe je via het inschrijfformulier30 maart .18 mei

Workshop ‘Zicht op je loopbaan met een systemische kijk’

Ervaar in deze workshop hoe de niet zichtbare onderstroom van invloed is op jouw loopbaan. Door middel van individuele interventies onder begeleiding van de opstellers krijg je nieuwe inzichten waarmee jouw loopbaan opnieuw gaat stromen.

De oefeningen in deze workshop hebben het potentieel je diepgaand te raken waardoor een doorbraak in je loopbaan mogelijk wordt gemaakt. Voor alle deelnemers aan deze workshop is het boeiend en bijzonder om deel te nemen. Door de opbouw van het programma dragen we er zorg voor dat iedere deelnemer een persoonlijk inzicht verkregen heeft na afloop van de workshop.

Data

houd agenda in de gaten voor planning voorjaar 2019

Doelgroep

Voor iedereen die daadwerkelijk een gevoeld verlangen heeft om zijn loopbaan te onderzoeken. Wat jij eraan kan doen zodat het weer gaat stromen. Ook deelnemers die nieuwsgierig zijn hoe deze workshop kan bijdragen aan hun carrière zullen verrast worden door de impact ervan! Inschrijven kan via het inschrijfformulier.