Trainingen

Trainingen

NLP-trainingen

Een NLP-opleiding volg je om inzicht te krijgen in de manier waarop je het leven ervaart en, veel belangrijker, hoe je deze ervaring kunt beïnvloeden. Door het volgen van een NLP opleiding verloopt zowel je persoonlijke als je professionele leven effectiever en doelgerichter. NLP wordt steeds populairder als hulpmiddel om effectief te communiceren en om doelen succesvol te bereiken.
‘Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.’
De succesfactor voor een NLP opleiding bij 2Bloom is de kleinschaligheid. De NLP opleidingen worden gegeven in kleine groepen, dat betekent echte persoonlijke aandacht voor iedere individuele deelnemer. Door het kleinschalige principe ontvang je training en individuele coaching waarin je echt gehoord en begrepen wordt. Dit draagt bij aan een versneld persoonlijk leer en ontwikkelproces gedurende de opleiding.

NLP-trainingen:

Of je nu adviseert, discussieert, instrueert, in gesprek bent of anders uiting geeft aan je emoties: de kwaliteit van je communicatie is altijd van belang. Om te onrtdekken of jouw communicatie wel zijn doel bereikt, moet je de reactie van de ander leren herkennen. Tijdens deze training krijg je daarvoor in vier avonden de juiste tools aangereikt.

De 10-daagse NLP opleiding heeft grote invloed op je leven, doordat je concreet en praktisch diepgaand inzicht ontwikkelt in je eigen denken, voelen en handelen. Je volgt deze opleiding om inzicht te krijgen in de manier waarop je het leven ervaart en veel belangrijker hoe je deze ervaring kunt beïnvloeden.

De Master in NLP opleiding geeft een verdere verdieping van én uitbreiding op de opleiding tot Practitioner in NLP. In de opleiding ligt de nadruk meer op de onbewuste processen en de dieptestructuur. Naast het HOE kijken we nu ook het WAAROM van menselijk handelen. We gaan op zoek naar het probleem achter het probleem.

Paarden zijn de spiegel waardoor je eerlijk, puur en zonder veroordeling inzicht en bewustwording krijgt in je zwakke en je sterke punten. Deze training is ideaal als je wilt communiceren vanuit je eigen kracht en inzicht wilt in je denken, doen en voelen en de balans daartussen.


Maatwerk

2Bloom ontwerpt en ontwikkelt workshops en trainingstrajecten passend bij de opleidingsvraag binnen organisatie en de doelgroep. Hieronder een aantal voorbeelden van recente maatwerktrajecten:

Training Emotionele flexibiliteit – ‘Je emoties de baas’

‘Vergelijk je emoties en je denken met een ekster: die pakt alles wat glimt en het punt is dat alles wat glimt zijn nest behoorlijk ongemakkelijk maakt.’

Deze training is bedoeld voor iedereen die meer grip en inzicht wil krijgen in omgaan  met ‘lastige’ emoties.
Leer in deze workshop emotionele flexibiliteit te ontwikkelen op basis van 4 praktische psychologische stappen. Concreet betekent dit niet dat je jouw emoties moet gaan beteugelen. Waar het wel om gaat, is dat je leert kijken naar je emoties op basis van je gedachten.

Training ‘Hoe houd ik de regie in lastige gesprekken?’

‘The biggest communication problem is that we do not listen to understand, we listen to reply’
Tijdens deze training krijg je inzicht in wat een gesprek lastig maakt voor jou. Welke valkuilen zijn er en hoe zorg je ervoor dat je eruit blijft? Wat kun jij doen in een lastig gesprek en hoe kan je het soepeler laten verlopen? Leer in deze training vanuit het verkregen inzicht hoe jij makkelijker lastige gesprekken kan voeren. Dit is een training waarin je meer inzicht krijgt in je eigen communicatie stijl en wat maakt dat juist bepaalde  gesprekken lastig zijn voor jou en wat jij daaraan kan veranderen!

Leergang Coachingvaardigheden voor teamleiders

‘Leaders are developpers, teambuilders, imaginers, culture caretakers, roadblock removers, and inspirers. Their succes depends on enabling the succes of others.’

Door dit meerdaagse trainingstraject krijgt u meer inzicht in uw coachende vaardigheden en leert u deze in te zetten in uw rol als teamleider. De inhoud en de opdrachten zijn afgestemd op de praktijk met de bijbehorende valkuilen van de teams waaraan leiding wordt gegeven en het type medewerkers binnen de organisatie.

Fiscale aftrekbaarheid van opleidingen

De kosten die je maakt voor een NLP opleiding, training of cursus om beter te kunnen functioneren in je huidige baan of om een betere positie op de arbeidsmarkt te kunnen innemen, worden in de meeste gevallen door de fiscus aangemerkt als studiekosten. Daarom zijn de kosten van een NLP opleiding in veel gevallen aftrekbaar. De drempel (vrijgestelde som) die de belastingdienst jaarlijks vaststelt ligt voor 2018 op € 250,- . Het bedrag dat je vergoed krijgt is afhankelijk van de belastingschijf waar je inkomen in valt. Deze tarieven staan op de website van de belastingdienst.

Voorbeeld berekening:

Prijs NLP Training 10 dagen     € 1875,-
Drempel (vrijgestelde som)      €   250,-
Aftrekbaar bedrag                      € 1625,-
Fiscaal voordeel bij een belastingtarief van 42% (42% van 1625,-) € 682,50
Nettoprijs voor de NLP training € 1875,00 – € 682,50 = € 1192,50

Aan bovenstaand voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.
Om precies te weten wat jouw fiscale voordeel is, kun je gratis de belastingtelefoon bellen: 088-0543.