10-daagse NLP opleiding Practitioner

10-daagse NLP opleiding Practitioner

De 10-daagse NLP opleiding heeft grote invloed op je leven, doordat je concreet en praktisch diepgaand inzicht ontwikkelt in je eigen denken, voelen en handelen. Je volgt deze opleiding om inzicht te krijgen in de manier waarop je het leven ervaart en veel belangrijker hoe je deze ervaring kunt beïnvloeden. Daarbij ontplooi je meer zelfrespect, meer zelfacceptatie en meer zelfvertrouwen; je gaat meer leven vanuit jouw persoonlijke kracht!
 

De opleiding van 2Bloom heeft 3 pijlers, alle 3 zijn even belangrijk:

  1. Persoonlijk leiderschap, zingeving en spirituele groei.
  2. Effectiever functioneren in je werk, zoals beter en met meer overtuigingskracht communiceren, motiveren, inspireren, meer plezier hebben, grenzen stellen.
  3. Coachen & begeleiden, leidinggeven. Met NLP heb je zeer krachtige tools om te coachen en te begeleiden.

Doelgroep

Voor iedereen met minimaal een mbo of havo diploma die geïnteresseerd is in persoonlijke effectiviteit, ontwikkeling en effectieve communicatie.

Kleine groepen

Doordat ik in deze training werk met kleine groepen werk van maximaal 8 deelnemers is er gedurende deze training veel maatwerk in relatie tot de persoonlijke inbreng van de deelnemers.

Opbouw van de 10-daagse NLP training:

De training bestaat uit 10 trainingsdagen met telkens 2 weken ertussen. Per dag worden meerdere NLP technieken  toegelicht met theorie en ervaringsoefeningen.  Centraal staat ervaringsgericht leren, zelf ervaren en praktisch gericht bezig zijn met de oefeningen en technieken.

De data waarop de training plaatsvind zijn verspreid over meerdere maanden met tussenliggende periodes van twee weken.
Zo is er de gelegenheid de stof die aangeboden wordt te laten bezinken en toe te leren toepassen in de praktijk.

Intakegesprek

Voorafgaande aan de training voer ik individuele intakegesprekken. Hierin maken we inzichtelijk aan welke doelstellingen je wilt gaan werken gedurende de training.

Resultaat

Door het volgen van een NLP opleiding werk je aan persoonlijk leiderschap; je krijgt toegang tot meer emotionele intelligentie en een onafhankelijk krachtig opreden wordt er voor je mogelijk.

  • meer inzicht in eigen denken en handelen en dat van anderen.
  • meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden ervaren in denken en handelen.
  • vanuit een nieuw perspectief te bezien en te hanteren, je leert niet alles op jezelf te betrekken op emotioneel vlak,.
  • effectiever communiceren, je ontdekt de kracht van taal en leert datgeen overbrengen en communiceren dat je echt wilt.
  • meer zelfvertrouwen, meer zelfrespect, meer zelfacceptatie.

Data voorjaar 2019

Start datum 15 jan 2019- Eind datum 4 juni 2019

Lesdagen
Dinsdag 29 jan
Dinsdag1 feb 
Dinsdag 26 feb
Dinsdag 12 maart 
Dinsdag 26  maart 
Dinsdag 9 april 
Dinsdag 7 mei 
Dinsdag 21 mei
Dinsdag 4 juni 

Kosten

€ 1875,- (vrijgesteld van BTW en fiscaal aftrekbaar)
Inclusief syllabus, koffie, thee.

Tijdstip

09:30-16:30

Locatie

Praktijkruimte gevestigd aan de Langendijk 66 Tilburg 
Trainings vindt ook plaats bij
Seats2meet Burg. Brokxlaan Spoorzone Tilburg

Inschrijven

Inschrijven doe je via het inschrijfformulier.