9-daagse NLP opleiding Master

9-daagse NLP opleiding Master

De Master in NLP opleiding geeft een verdere verdieping van én uitbreiding op de opleiding tot Practitioner in NLP. In de opleiding ligt de nadruk meer op de onbewuste processen en de dieptestructuur. Naast het HOE kijken we nu ook het WAAROM van menselijk handelen. We gaan op zoek naar het probleem achter het probleem.

De Master NLP heeft 3 pijlers:

  1. Nieuwe NLP technieken en verbreding en verdieping van NLP
  2. Familieopstellingen en systemische kijk ontwikkelen
  3. Het paard als spiegel, paardencoaching en NLP

In de NLP Master opleiding staan de volgende thema’s centraal:

  • het leren van nieuwe NLP-technieken,
  • het veranderen of bijstellen van overtuigingen
  • het werken met metaprogramma’s
  • je systeem van herkomst (systemisch werk / familieopstellingen)
  • paardencoaching, het paard als spiegel

De Modelleringsopdacht: wat een ander kan kun je leren

Een belangrijk onderdeel van de NLP Master is het modelleren van menselijke vermogens. Je brengt tijdens de opleiding een vermogen van een ander in kaart. Dat wil zeggen, je analyseert de structuur van de subjectieve ervaring, de strategieën, de metaprogramma’s, de overtuigingen en de criteria. Vervolgens maak je een contrastframe om daarna, middels NLP-technieken, het vermogen overdraagbaar te maken.

 

Het paard als spiegel – Paardencoaching en de systemische wijsheid van het paard

Een zeer bijzonder onderdeel van de training zijn de twee dagdelen paardencoaching die deel uitmaken van de NLP Master van 2Bloom. Paarden geven een zuivere en directe terugkoppeling. Dit heeft een diepe impact en geeft veel inzichten.

Paarden leven in het “wij” en een paard zal in contact met het individu die een sessie ondergaat ook een “wij”, een mini kudde, willen maken. Daarbij voelt het paard of er congruentie is in de persoon, met dat wat diegene mag zijn in dit leven, zijn of haar potentie en essentie in het leven. Het paard laat helder en precies zien welke beweging kan worden gemaakt om daarbij te komen. De paardencoach en de trainer kijken mee, als het ware door de ogen van het paard, en volgen daarbij de bewegingen van het paard. Zij duiden wat ze zien gebeuren.

Iedere deelnemer krijgt twee keer een sessie met een ervaren paardencoach.  Tijdens deze dagdelen wordt je uitgenodigd te voelen en te ervaren, en waar te nemen met je hele lichaam in de beweging die het paard je geeft.
De paarden waarmee we werken zijn absoluut veilig in de omgang. Wel zijn ze indrukwekkend, zeker voor mensen die zich vooraf niet konden voorstellen dat ze zo dicht naast een onbekend en vrijlopend paard zouden staan.

Systemisch werk – Familie Opstellingen

In de Master NLP opleiding is ook plaats voor systemisch werk. We maken de koppeling tussen NLP en systemisch werk. Met dit onderdeel in de training krijg je een nieuw inzicht in de (veelal onbewuste) patronen en thema’s die deel uitmaken van jouw familie. Het doel is dat de energie weer gaat stromen. Dat bereiken we door het inzichtelijk maken van de (onbewuste) belemmeringen en de diepere waarheid die deel uitmaakt van de onderstroom en bovenal door deze te doorvoelen en te ervaren. Daar hoef je niet hard voor te werken, het gebeurt vanzelf in een opstelling!

Opbouw van de NLP Master training:

De training bestaat uit 9 dagen. Aanbevolen wordt om naast de trainingsdagen een oefengroep te vormen. De oefengroep komt bij elkaar in de tussenperiodes. Het doel van de oefengroep is de NLP technieken met elkaar te oefenen en volledig bekwaam te worden in de toepassing van NLP.

Iedere 4 weken is er een trainingsdag, in de tussenliggende periodes kom je 8 keer bij elkaar met de oefengroep. De bijeenkomsten in de oefengroep duren 2,5 uur.

Intakegesprekken

Voorafgaande aan de training voer ik individuele intake gesprekken. Hierin brengen we in kaart aan welke doelstellingen je wilt gaan werken. Daarnaast bespreken we je gezin van herkomst , als voorbereiding op het systemisch werken.

Doelgroep

Voor mensen die na de opleiding tot Practitioner in NLP verder willen gaan met hun ontwikkeling, het is een echte verdieping waarmee je je NLP helemaal eigen maakt.

 

Kleine groepen

Het kleinschalige karakter van de traningsgroepen (maximaal 8 deelnemers) heeft als voordeel dat je naast een gedegen training veel individuele begeleiding krijgt gedurende de training. Er is ruimte en aandacht voor maatwerk in relatie tot de persoonlijke inbreng van de deelnemers.
 

Kosten

€ 1850,- (vrijgesteld van BTW en fiscaal aftrekbaar)
Inclusief paardencoaching sessies, syllabus, hand-outs, koffie, thee.

Tijdstip

09:30-16:30

Data 2019 

2019 
Dag 1  don 10 jan
Dag 2  don 24 jan
Dag 3  don 7 feb
Dag 4 don 21 feb
Dag 5 di 14 mrt
Dag 6 wo 28 mrt 
Dag 7 di 11 april 
Dag 8 di 9 mei
Dag 9 wo 23 mei

Locatie

De Master vindt plaats bij 2Bloom Langendijk 66 Tilburg.
Paardencoaching is een buitenactiviteit op loopafstand van praktijkruimte 2Bloom.

De Master Training wordt door 2Bloom ook gegeven bij Seats2meet in de Spoorzone van Tilburg

Inschrijven doe je via het inschrijfformulier.

Voor meer informatie en of aanmelden kun je mailen of bellen.