Geen categorie

Waardenlijst

Waardenlijst

Stel jezelf de volgende vraag: wat is voor jou nu echt van belang in een gesprek?
Lees dan de lijst met waarden door en ga intuïtief aan het werk en kruis aan welke waarden voor jou  belangrijk zijn. Je kunt er zoveel aankruisen als je wilt. Kies vervolgens de vijf belangrijkste en prioriteer deze. Wat is waarde nummer 1? Welke volgt daarna?

 

Waardenlijst

Aandachtigheid Aanpassingsgerichtheid Actiegerichtheid
Assertiviteit
Authenticiteit
Avontuurlijkheid
Bedaardheid
Bekwaamheid
Beheerstheid
Bereikbaarheid
Betekenisvolheid
Betrokkenheid
Betrouwbaarheid
Collegialiteit
Compassievolheid
Continuïteit
Dankbaarheid
Dapperheid
Deskundigheid
Dienstbaarheid
Doelgerichtheid
Duidelijkheid
Duurzaamheid
Eensgezindheid
Eerlijkheid
Erkenning
Evenwichtigheid
Flexibiliteit
Geconcentreerdheid
Gedisciplineerdheid
Geduldigheid
Geestigheid
Gehoorzaamheid
Geldigheid
Gelijkheid
Gelijkmatigheid
Gelijkmoedigheid
Gelijkwaardigheid
Genegenheid
Gezelligheid
Gezondheid
Handigheid
Integriteit
Inzichtelijkheid
Klantgerichtheid
Kwaliteit
Levendigheid
Loyaliteit
Nauwkeurigheid
Onafhankelijkheid
Openheid
Oprechtheid
Originaliteit
Ontwikkelingsgerichtheid
Onverstoorbaarheid
Plezierigheid
Prestatiegerichtheid
Professionaliteit
Rechtvaardigheid
Respect
Resultaatgerichtheid
Rustigheid
Saamhorigheid
Schoonheid
Solidariteit
Slimheid
Stabiliteit
Succesvolheid
Tevredenheid
Toegankelijkheid
Toegewijdheid
Uniformiteit
Verantwoordelijkheid
Verbondenheid
Verdraagzaamheid
Vertrouwelijkheid
Volgzaamheid
Vredigheid
Vriendelijkheid
Vrolijkheid
Vrijheid
Zekerheid
Zelfbeheersbaarheid
Zinvolheid
Zorgvuldigheid
Zorgzaamheid

In het blog ‘Wat is écht belangrijk voor jou in een gesprek?’, lees je hoe je bovenstaande vragenlijst kunt toepassen voor het voeren van effectievere gesprekken.

Post Comment