Geen categorie

Wat is écht belangrijk voor jou in een gesprek?

Wat is écht belangrijk voor jou in een gesprek?

Wat is echt belangrijk voor jou in communicatie?

In workshops en trainingen vraag ik aan deelnemers wat is écht belangrijk voor jou in een gesprek?

De meesten hebben er geen idee van, sommige zeggen ‘dat er naar me geluisterd word’.
Een ander zegt ‘dat ik mag uitpraten’.
Soms hebben we heel duidelijk voor ogen welke aspecten belangrijk zijn in een gesprek echter in de meeste gevallen zijn die onbewust.
 
In dit blog geef ik je een paar tips die je kan gebruiken om meer inzicht te krijgen in wat voor jou belangrijk is in een gesprek. Dat zijn jouw waarden in communicatie. Inzicht in deze waarden in communicatie helpen je o.a. in de voorbereiding van een gesprek, tijdens een gesprek om bij te sturen en bij de terugblik op een gesprek. Zeker bij gesprekken die minder goed zijn verlopen is het interessant nader te kijken naar welke persoonlijke waarde in het gedrang is geraakt. Wat er gebeurt in gesprekken die negatieve gevoelens van b.v.frustratie, ontevredenheid, teleurstelling opleveren is heel eenvoudig. Er wordt niet voldaan aan een voor jou geldende persoonlijke waarde.

Wil jij meer inzicht in jouw persoonlijke waarden?
 
Voor meer inzicht in wat echt belangrijk is voor jou in communicatie maak je jouw persoonlijke lijstje van 5 waarden, zie hiervoor Stap 1. Deze eerste stap draagt bij aan het creëren van meer inzicht. Als je een lijstje met waarden hebt dan is de tweede stap daar concrete en specifieke criteria aan te koppelen. Hoe weet jij dat er voldaan wordt aan jouw waarden? Als respect voor jou belangrijk is hoe weet je dan dat er sprake is van respect in een gesprek? Door de onderstaande vier stappen te volgen ontwikkel je meer inzicht in de wijze waarop jij gesprekken voert en bovenal hoe je daar effectiever in kan worden.
 

Stap 1:           Kies jouw persoonlijke top-5 van waarden

  Kies persoonlijke waarden waaraan een gesprek voor jou mag voldoen. Hiermee kun je concreter en specifieker voor jezelf in kaart brengen wat er écht toe doet in een gesprek. Het helpt je effectiever gesprekken te voeren! Door voor jezelf meer inzicht te creëren in jouw communicatieve waarden voor gesprekken stel je jezelf in staat daar tijdens of bij de voorbereiding van een gesprek je voordeel mee te doen. Voorbeelden van communicatieve waarden zijn b.v. respect, eerlijkheid, openheid, betrokkenheid, duidelijkheid etc. Via deze link kun je uit de lijst met waarden een top 5 voor jezelf samenstellen van waarden die voor jou in gesprek belangrijk zijn.

 
Stap 2           Bepaal jouw criteria
 

  Je persoonlijke top-5 van waarden is klaar. Stel dat bijvoorbeeld respect een waarde is die voor jou van belang is: wat is er dan nodig om respect te ervaren tijdens een gesprek voor jou? Hoe weet jij dat er sprake is van respect tijdens een gesprek?
  Is daar sprake van als er naar je geluisterd wordt, of ervaar jij respect als je uit mag spreken; of is dat als er vragen aan je worden gesteld?
  Bij elke waarden beschrijf je concreet en specifiek hoe jij ervaart dat er aan die waarde voldaan wordt.

 
Stap 3                        Do-it!
 

  Nadat je voor jezelf voor jouw top vijf van waarden concrete specifieke criteria geformuleerd hebt, kun je ze gaan gebruiken in een gesprek.
  Je zult merken door de aandacht en het inzicht dat je besteed hebt aan het inzichtelijk maken van deze persoonlijke waarden; jouw helpt bij het effectief communiceren en daar waar nodig bij te sturen tijdens een gesprek.

 
Stap 4            Lastige gesprekken
 

  Het kan natuurlijk zijn dat je verschillende waarden hebt voor verschillende gesprekken. Jouw waarden voor een gesprek tijdens een netwerkborrel of een verjaardagsfeestje zijn waarschijnlijk niet hetzelfde. Dan kun je een tweede lijstje maken met waarden die je gebruikt voor het andere gesprek dat je effectief wilt laten verlopen.

 
 
Acht-staps communicatie model
 
Dit in kaart brengen van je persoonlijke waarden maakt onderdeel uit van een de stappen van het ‘acht-staps communicatie’ model van Gene Early.
 
Het 8 stappen communicatie model biedt een heel helder kader voor communicatie. Het is een schematische weergave van de noodzakelijke voorwaarden waaraan succesvolle communicatie dient te voldoen. Het vaststellen van jouw persoonlijke waarden voor een gesprek maakt onderdeel uit van het model van Early.
 
Door deze 8 stappen te respecteren en bewust te doorlopen neemt de effectiviteit van gesprekken toe. Je kan dus zeggen dat in de mate waarin er stappen verwaarloosd worden er meer fundamentele problemen ontstaan in de communicatie.

Wil je meer weten over het acht stappen communicatie model?
Tijdens de workshop ‘Kennismaken met NLP in 6 avonden’ komt dit model aan bod en gaan we ermee aan de slag.

 

 

Post Comment