2BLOOM Training & Coaching

‘Brengt mensen in beweging’

Inge Molin

Ik ben Inge Molin, het gezicht van 2Bloom coaching & Training. Van mij kun je een praktische aanpak verwachten die inzicht en ruimte geeft, waarbij ik werk met de oorsprong, de kern van het probleem. Hierbij pas ik een integratieve methode/aanpak toe waarbij ik gebruik maak van drie invalshoeken mentaal, emotioneel en systemen waar we onderdeel van zijn. De mentale invalshoek, ons denken is een grote bron van kracht. Hier gaat het over onze overtuigingen en kernwaarden. Hoe spelen deze en onze manier van denken een rol in het ervaren probleem en hoe kan het denken als bron van kracht ingezet worden.

De emotionele invalshoek, dat we voelen en ervaren, waarin ik onderscheid maak tussen secundaire emoties deze liggen aan de oppervlakte en primaire emoties. Ik werk met beide, met als vertrekpunt dat onze secundaire emoties de onderliggende primaire emoties afdekken. De systemische invalshoek, familie en/of organisatie systeem waar we deel vanuit

maken. De geldende patronen die we van huis uit kennen en meenemen in ons dagelijkse werk en leven; hoe ze van invloed zijn, belemmeren of ondersteunen. Hoe het komt dat we telkens opnieuw tegen dezelfde soort situaties aan lopen in werk of privé? Je bent als mens veel meer verbonden met je familie systeem dan je kunt bevroeden. Effecten van deze invloed zijn wel voelbaar maar minder zichtbaar. Vanuit deze perspectieven begeleid, coach en train ik eenieder die doeltreffend en gericht sturing wil geven aan zijn leven én werk.