Je kunt van mij een praktische aanpak verwachten die inzicht en ruimte geeft, waarbij ik werk met de oorsprong, de kern van het probleem. Hierbij pas ik een integratieve methode/aanpak toe waarbij ik gebruik maak van drie invalshoeken mentaal, emotioneel en systemen waar we onderdeel van zijn.

De mentale invalshoek, ons denken is een grote bron van kracht. Hier gaat het over onze overtuigingen en kernwaarden. Hoe spelen deze en onze manier van denken een rol in het ervaren probleem en hoe kan het denken als bron van kracht ingezet worden.

De emotionele invalshoek, dat we voelen en ervaren, waarin ik onderscheid maak tussen secundaire emoties deze liggen aan de oppervlakte en primaire emoties. Ik werk met beide, met als vertrekpunt dat onze secundaire emoties de onderliggende primaire emoties afdekken.

De systemische invalshoek, familie en/of organisatie systeem waar we deel vanuit maken. De geldende patronen die we van huis uit kennen en meenemen in ons dagelijkse werk en leven; hoe ze van invloed zijn, belemmeren of ondersteunen. Hoe het komt dat we telkens opnieuw tegen dezelfde soort situaties aan lopen in werk of privé? Je bent als mens veel meer verbonden met je familie systeem dan je kunt bevroeden. Effecten van deze invloed zijn wel voelbaar maar minder zichtbaar.

Vanuit deze perspectieven begeleid, coach en train ik eenieder die doeltreffend en gericht sturing wil geven aan zijn leven én werk.

Why
Als coach-therapeut geloof ik dat ‘de mens’ zijn leerweg niet alleen gaat, daar heb je een ander bij nodig. In alles wat ik doe is er een uitwisseling die uitnodigt tot verruiming van inzicht, ervaring, gedrag, houding, doorvoelen en doorleven.  Zodanig dat je in beweging komt waarin het geleerde, datgeen je ervaren hebt je een stap verder brengt.

How
Als coach, trainer, facillitator, staat voor mij verbinding, écht contact met de ander centraal, in de overtuiging dat echt contact leidt tot communicatie waarin je geraakt wordt. Pas dan ontstaat er ruimte, rust, mildheid, acceptatie, beweging die verandering of transformatie veroorzaakt.

What
Coaching, training, systemisch werk in de vorm van opstellingen, ontwikkelen en faciliteren van workshops, deze werkzaamheden doe ik vanuit het verlangen iets ‘wakker’ te maken zodanig om jou in ‘beweging’ te brengen.

Wat opdrachtgevers en deelnemers zeggen over 2Bloom
“Inge, je bent een fijne trainster, omdat je goed luistert, goed en duidelijk uitlegt. Ben blij dat ik aanwezig mocht zijn, je bent een prettige coach. Ik ga deze trainingsdagen missen“.

De training van Inge heeft ervoor gezorgd dat de deelnemers geleerd hebben collega’s te coachen op gedrag. Door o.a. het eigenaarschap te leggen waar het hoort heeft ervoor gezorgd dat medewerkers taakvolwassener zijn geworden. Deze de toename van taakvolwassenheid heeft geresulteerd in een flinke groei in de teams en talent ontwikkeling bij de medewerkers. Medewerkers voelen zich gehoord en gezien en kunnen nu beter hun talenten ontwikkelen en benutten.

Inge is een zeer motiverende en gedreven coach. Geeft training op maat en dat is zeer waardevol. De trainingen die wij als team gevolgd hebben bij Inge hebben ertoe bijgedragen dat we als persoon maar ook in teamverband zijn gegroeid. De stof die men leert is goed in de praktijk uit te voeren en dat is zeer prettig. Om bewustwording te blijven houden maken we nog steeds gebruik van terugkomdagen die Inge wederom succesvol organiseert.

“Inge, het is fijn te ervaren hoe je om gaat met ‘ons’, vasthouden aan je verhaal en in contact bent met de groep. Ik waardeer je flexibiliteit en de ontspannen manier van trainen. Leuk!“