‘Woorden die je raken willen je wat vertellen’

Coaching in Tilburg, de 3 V’s
Zoek je een coach in Tilburg?
2Bloom is mooie praktijk voor coaching gelegen op een goed bereikbare plek in Tilburg.
In mijn praktijk werk ik vanuit mijn overtuiging dat er 3 V’s nodig zijn in coaching: verbinding, veiligheid, vertrouwen. Naast kennis en ervaring zijn deze 3 V’s noodzakelijke ingrediënten in de coaching-relatie. Vanuit de verbinding reik ik naar je uit, nodig ik je uit in het contact. In het contact ontstaan de juiste vragen vanzelf, je durft je te laten raken in de veilige bedding. Verbindende communicatie met jezelf en de ander om (weer) vertrouwen in jezelf te krijgen en beseft dat je de ander nodig hebt om verder te kunnen groeien.

SAMEN OP WEG
Het kan simpel zijn. Ik bied je een luisterend oor, stel zonder oordeel een aantal vragen en luister. Ik spiegel wat ik zie en voel. Ik gids je binnen enkele sessies naar de kern van je vraag. Dan weet je wat de bron van je uitdaging is en wat je wilt doen en laten. Als we samen op weg zijn kan het zo maar dat we op een plek komen waar we een nieuwe onbekende weg in kunnen slaan. Samen kijken we wat bij jou past. We willen heldere inzichten die op korte en lange termijn effect hebben en daar hebben we meestal 2 tot 10 sessies voor nodig.

COACHINGSWIJZE
Als ik je vertel dat inzicht in jouw (probleem)situatie je meer begrip geeft, jou dat uitzicht biedt dan is dat een goede eerste stap. Inzicht is uitzicht, zo heb je de keuzemogelijkheid om dingen anders te gaan doen.
In de coaching werken we aan meer begrip en inzicht (hoofd – mentaal – bewust worden), maken we contact met het hart (voelen-emoties gewaar worden) en je buik (fysiek-lichamelijke gewaarworden).

Tezamen vormen deze drie bronnen een ijzersterk trio, ze zijn alle drie nodig voor het ervaren van voldoende stevigheid in jezelf. Ik begeleid je op het leren benutten en kunnen inzetten van deze drie hulpbronnen.

EFFECT VAN COACHING
Het eerste wat in een coachingtraject bij mij veelal ervaren wordt is rust, meer ‘lucht’ en veel veiligheid.

Vanuit de ervaren veiligheid nodig ik je uit samen op pad te gaan en je ervaren probleem en pijn te onderzoeken te doorvoelen en te doorleven.
Dat wil niet zeggen dat meteen alles is opgelost. Je krijgt meer inzicht en er is een keuze om dingen te doen en te laten. Je bent meer in verbinding met jezelf doordat je (primaire) gevoelens hebt leren doorvoelen en doorleven.
Dat geeft een gevoel van compleet zijn, je eigen plek (meer) kunnen innemen, waardoor je daadkrachtiger en liefdevoller voelt en acteert.  Je laat meer zien wat je voelt en wilt. Je ervaart meer rust en vrijheid in je doen en laten.

Intakegesprek
Het eerste gesprek is een intake gesprek waarin we kennismaken met elkaar en vaak al veel helder wordt wat betreft jouw coachvraag. Voorafgaand aan het intake gesprek stuur ik je een intake formulier met vragen, met het beantwoorden ervan kunnen we ons beiden goed voorbereiden en deze eerste sessie effectief gebruiken. Je zult ervaren dat door de uitnodigende en rake vragen je bewustwordingsproces al begint. Een coachingstraject duurt gemiddeld 6-8 gesprekken, een gesprek duurt anderhalf uur.


Vergoedingen via zorgverzekering
De persoonlijke coaching trajecten die je bij 2Bloom volgt komen in aanmerking voor vergoeding vanuit je zorgverzekering en behoren tot psychosociale therapie.
Afhankelijk van je ziektekostenpolis worden consulten geheel of gedeeltelijk vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van de door jou afgesloten aanvullende polis.
Een actueel overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar voor integrale therapie vanuit de aanvullende zorgverzekering kun je vinden op ZorgWijzer.nl.
Ongeacht de informatie op deze website kunt u natuurlijk altijd zelf bij je zorgverzekeraar informeren of psychosociale trajecten vergoed worden.

Op alle diensten van 2Bloom zijn Algemene voorwaarden van toepassing. Er zijn Algemene Voorwaarden voor Coaching en aparte Algemene voorwaarden voor Trainingen/Workshops.

2Bloom werkt conform de beroepscode van de VIV. Deze door de VIV opgestelde gedragscode is een ethische en praktische code die de beginselen omtrent de beroepsuitoefening van haar leden beschrijft. Mochten mijn diensten onverhoopt toch niet aan de verwachtingen voldoen en echt leiden tot een klacht, dan kan de klachtenprocedure gevolgd worden.

 

De tarieven voor coaching zijn reguliere tarieven.
Tijdens het intakegesprek krijg je een duidelijk overzicht van de investering in jezelf en de eventuele gedeeltelijke vergoeding van de zorgverzekering.