Zo werkt de drijfveren scan -Intodrives

De drijfverenscan op basis van de spiral dynamics theorie geeft inzicht in wat jou motiveert, wat je logisch vindt en wat je denkkader is. Zo geeft de scan ook inzicht in wat je minder prettig vindt in je werkomgeving, in welke werkomgeving jij het beste tot zijn recht komt, alsook lastig vindt in het gedrag van anderen.
Drijfveren creëren bewustwording, inzicht in je denkkader hoe je denkt, immers het grootste deel van de tijd ben je je veelal niet bewust van je drijfveren.

De uitkomst van de drijfverenscan zegt iets over welke van de zes dijrfveren jou het meest motiveren hoe dat zichtbaar wordt in je gedrag en communicatie.
Deze scan is gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse psycholoog Graves (Spiral Dynamic theorie is door Graves ontwikkelt). Graves maakt onderscheid in zes drijfveren en omschreef de onderlinge samenhang.

Waarvoor kun je een drijfverenscan gebruiken? Ondersteuning bij keuzes m.b.t. het type organisatie die het beste bij je past, zicht krijgen op waarom je werk zo veel energie kost; iets gaan doen wat je echt motiveert en inspireert. Je wilt begrijpen  waarom je iedere keer weer tegen dezelfde problemen aanloopt in je werk.

Drijfveren gesprek  

Bij een drijfverenscan hoort een coach gesprek.  Ik leg je uit wat de resultaten betekenen, beantwoord je vragen die je hebt naar aanleiding van het doorlezen van de rapportage met je drijfveren. In jouw persoonlijke drijfverenscan wordt duidelijk en helder omschreven welke twee tot drie drijfveren het belangrijkste zijn voor jou. Drijfveren zijn veelal onbewust, door ze meer bewust te maken krijg je meer inzicht in jezelf in wat je drijft, motiveert om dingen wel of niet te doen en waarom jij zaken logisch vindt.
Er ontstaat een compleet beeld bij het uitgebreide profiel van jouw drijfveren. Je krijgt meer begrip van de verschillende drijfveren die mensen motiveren, inspireren, ook die waar je moeite mee hebt. Naast beter begrip bespreken we hoe je effectiever met de anderen die werken en denken vanuit andere drijfveren, effectiever kan communiceren en samenwerken.

Tevens geeft de drijfverenscan een goed inzicht in welke omgeving jij het beste tot je recht komt, bij jou past.

Begeleidings wijze

Als ik je vertel aan de hand van jouw persoonlijke drijfverenscan wat jou belangrijkste veelal onbewuste drijfveren zijn krijg je er écht beeld en woorden bij die je direct zult herkennen. Ik koppel de resultaten van de drijfverenscan aan je werkomgeving zodat je helemaal begrijpt hoe het komt dat het soms niet lekker loopt en hoe dat komt.
Opeens vallen voor jou kwartjes nu je begrijpt wat jouw primair drijft en collega’s voor en drijfveren hebben. Je ziet daar waar de overeenkomsten zitten en waar niet en hoe dat van invloed is op je werk, de samenwerking en de communicatie.

Effecten van Drijfveren gesprek

Wat ‘t meest ervaren wordt na een drijfverenscan is dat je beter begrijpt waarom je juist wel of niet zo goed past in de organisatie waar je werkzaam bent, dan wel welke organisatie omgeving het beste bij jou past.
Je begrijpt nu waarom de samenwerking met sommige collega’s stroef en lastig verloopt omdat je meer zicht krijgt op jouw en hun drijfveren.

Het verkregen inzicht in de drijfveren van je zelf en van de ander geeft een gevoel van herkenning. Vervolgens krijg je tools aangereikt om het anders en effectiever aan te pakken in de samenwerking. Je ervaart hierdoor keuzevrijheid meer regie en eigenaarschap.
Samengevat:
– prettiger en effectiever samenwerken
– effectiever omgaan met conflicten
– handvaten voor zelfmanagement

Drijfveren Scan voor Teams

We zetten de Intodrives drijfverenscan ook in bij het ontwikkelen van teams. Het is een praktische tool die op goede en overzichtelijke wijze inzicht geeft over de drijfveren in het team, de overeenkomsten en de belangrijkste verschillen die leiden tot conflicten.
De teamscan van Intodrives kan worden ingezet bij het in kaart brengen van de verbinding van de gemeenschappelijke teamwaarden met de kernwaarden van de organisatie en de betekenis ervan voor de samenwerking in de organisatie en dienstverlening aan klanten.

De teamleden vullen de vragenlijst individueel in en ontvangen een persoonlijk Intodrives profiel. Tijdens een teamtraining wordt het Team Drijfveren Profiel  besproken. Het team drijfveren profiel geeft inzicht in de gemeenschappelijke drijfveren in het team, daar waar dezelfde waarde aan wordt toegekend.
Teamleden leren elkaars kernwaarden kennen, er ontstaat meer begrip voor de intrinsieke motivatie en communicatie. Zo ontwikkelt het team eenzelfde ‘taal’, men begrijpt elkaar makkelijker en dit heeft een positieve uitwerking op de onderlinge communicatie en samenwerking.
Thema’s waarbij we de Intodrives drijfverenscan gebruikt zijn onder andere:

  • Verbeteren van de samenwerking
  • Cultuurverandertrajecten
  • Organisatieverandertrajecten

Gecertificeerd 

De Intodrives drijfverenscan is een professioneel instrument en daarom niet vrij verkrijgbaar. Ik ben opgeleid en gecertificeerd om gebruik te maken van de drijfverenscan van Intodrives. Het is een door psychologen ontwikkelde scan die zeer goed inzicht geeft in je drijfveren, weerstand en omgevingsvoorkeuren. Dit helpt je om de juiste keuzes te maken en komen we in (coach)gesprekken snel tot de kern van je vraag.