2Bloom handelt conform klachtenregeling van de VIV en Wkkgz. 2Bloom staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. De wet is er om het voor cliënten makkelijker te maken om een klacht te kunnen indienen zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd en voor de zorgverlener zodat die zich kan verbeteren.

Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je. Wil je meer weten over welke rechten je hebt en hoe de klachtenprocedure is opgezet lees je hieronder de viertal te onderscheiden stappen.

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij mij.
  2. Leidt dit niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging. Je kunt gebruik maken van het klachtenformulier en klachtenreglement op de website vivnederland.nl.
  3. Mijn beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
  4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd
gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan
nemen.

Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de
procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, hoor ik dat graag.

Mijn CAM registratie nummer is 1907733
Registratienummer VIV  is 1907733