“We repeat what
we don’t repair”

Een systemische kijk met Organisatie opstellingen

Vanuit een systemische bril kijken naar een vraagstuk of probleem in de organisatie brengt inzicht én geeft een oplossingsrichting.

Systemische interventies helpen om helder te krijgen wat de ‘systemische’ oorzaak is van het ervaren probleem. Een organisatie opstelling is een manier van werken waarbij bepaalde elementen van het vraagstuk worden opgesteld met bijvoorbeeld voorwerpen (kopjes, post-its) of met mensen. Het onbewuste innerlijke beeld wordt zo zichtbaar en er ontstaat een gevoel voor de verhoudingen en patronen onder én boven water.

Zo ontstaat een oplossingsrichting, die beweging brengt in de onderstroom. Systemische interventies bieden tevens een goede mogelijkheid tot het uittesten van bepaalde keuzes of mogelijke oplossingsrichtingen.

Begeleidings wijze van een organisatie opstelling

Organisatieopstellingen kennen dezelfde principes als bij familieopstellingen.
Echter mijn ervaring is dat een organisatie vraagstuk vaak complexer is.
Daar waar een familie een hele duidelijke ordering kent, is dat binnen een organisatie lang niet altijd zo. Organisaties fuseren, delen van de organisatie worden afgestoten of verkocht, afdelingen worden gesaneerd.
Familiebedrijven kennen een geheel eigen dynamiek, kan ik vertellen uit eigen ervaring. De complexe verstrikkingen bij organisatie opstellingen bekijken vanuit een systemisch perspectief geeft lucht en ruimte op het vraagstuk.
Toepassen van systemische principes in het dagelijks werk is de beschikking hebben over een waardevolle en krachtige tool.

Ik begeleid systemische interventies in teams en organisaties vanuit het vertrekpunt dat het probleem ook de oplossing is.
Door echt te kijken naar de situatie en het probleem aan te nemen zoals dat is, sluit ik alles in. Vanuit die plek is het mogelijk te interveniëren op het geheel.